Måned: juni 2019

OSS Junior International 2019

Som i fjor, arrangerte vi en stor barne- og ungdomsturnering i Oslo rett etter at skolene tok ferie. Dette er definert som en junior-turnering som betyr at spillerne maksimalt kan …